Klachten

ParkeerService streeft naar een zo hoog mogelijk serviceniveau. Mocht u toch niet tevreden zijn over onze dienstverlening, laat het ons weten.

U kunt een klacht indienen over:

 • De product- en dienstverlening van ParkeerService
 • De kwaliteit van informatievoorziening (weinig, niet tijdig, onjuist of misleidend)
 • De persoonlijke behandeling door medewerkers van ParkeerService
   

Hoe kunt u een klacht indienen?

 • Digitaal via het klachtenformulier
 • Schriftelijk, met vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer, datum en omschrijving van de klacht. Stuur het naar:  
  Coöperatie ParkeerService U.A.
  t.a.v. Afdeling Klachtafhandeling
  Postbus 489
  3800 AL Amersfoort 

Afhandeling van uw klacht

U ontvangt een ontvangstbevestiging met daarin informatie over de verdere gang van zaken. Uw klacht wordt behandeld door de klachtencoördinator die tijdens de afhandeling van uw klacht uw aanspreekpunt is. We streven ernaar uw klacht binnen de wettelijke termijn van 6 weken af te handelen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een parkeerbon of is uw vergunningaanvraag afgewezen? Dan kunt u een bezwaar indienen