Klachten

ParkeerService streeft naar een zo hoog mogelijk serviceniveau. Mocht u toch niet tevreden zijn over onze dienstverlening, laat het ons weten.

U kunt een klacht indienen over:

 • De product- en dienstverlening van ParkeerService
 • De kwaliteit van informatievoorziening (weinig, niet tijdig, onjuist of misleidend)
 • De persoonlijke behandeling door medewerkers van ParkeerService

Vermeld bij het indienen van een klacht altijd de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • De reden en inhoud van de klacht
 • Datum van de klacht

U kunt bij ParkeerService een klacht indienen op de volgende manieren:

 • Digitaal via het klachtenformulier
 • Door uw klacht te mailen naar klachten@parkeerservice.nl
 • Schriftelijk via het volgende adres:
  Coöperatie ParkeerService
  T.a.v. Afdeling Klachtafhandeling
  Postbus 489
  3800 AL Amersfoort

Een klacht indienen verschilt met bezwaar maken. Klachten gaan namelijk specifiek over een bewezen dienst, een persoon of een product van ParkeerService. Als u het niet eens bent met een beslissing van ParkeerService, zoals het niet uitgeven van een vergunning, kunt u bezwaar maken. Meer informatie over het indienen van een bezwaar vindt u in de afwijzingsbrief.