Bekeuring/bezwaar

Heeft u een bekeuring ontvangen en bent u het hier niet mee eens? Dat kan wel eens gebeuren. U kunt in dat geval in bezwaar gaan. Hoe gaat dit in zijn werk en waar kunt u dit bezwaar indienen? Op deze pagina leest u wat de parkeerbonnen en boetes inhouden en hoe u in bezwaar kunt gaan.

Naheffingsaanslag (parkeerbelasting)

Deze parkeerbon ontvangt u als u bij de parkeerautomaat niet of te weinig betaalt, geen kenteken heeft aangemeld of geen geldige vergunning heeft. U ontvangt binnen enkele weken een naheffingsaanslag inclusief betaalverzoek. Dit betaalverzoek ontvangt u van Coƶperatie ParkeerService die het volledige heffings- en invorderingstraject voor het betaald parkeren verzorgt. 

  

Aankondiging van beschikking

Deze boete krijgt u voor een verkeersovertreding zoals fout parkeren of parkeren op een plaats voor laden en lossen.
U ontvangt deze boete van het CJIB, voor meer informatie over betaling en/of bezwaar verwijzen wij u naar de website van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). 

 

Bezwaar op afwijzen van een vergunning

Heeft u een parkeervergunning aangevraagd maar krijgt u een afwijzing? ParkeerService geeft de vergunningen op basis van gemeentelijke regelgeving uit. Informatie over het indienen van een bezwaar vindt u in de afwijzingsbrief.